Vaš partner u razvoju i izgradnji industrije mesa

Izbornik

Linije klanja svinja

Koncipiranje, projektiranje, izrada i montiranje kompletnih automatskih linija kapaciteta 15 do 350 kom/sat

PREDNOSTI I OPCIJE

  • Omamljivanje električnom strujom s dvije ili tri elektrode, te omamljivanje s CO2
  • Iskrvarenje u vertikalnom ili horizontalnom položaju
  • "Šurenje" kontinuirano u visećem položaju u pari ili vodi ili kontinuirano u horizontalnom položaju
  • Skidanje dlake kontinuirano ili diskontinuirano u stroju s dva rotirajuća valjka sa strugačima
  • Kompletna kozmetika trupa u vertikalnom položaju
  • Evisceracija bez većeg napora za radnika, ergonomska
  • Rasijecanje trupa pilom ili mehaničkom sjekirom, ručno ili potpuno automatsko
  • Sinkronizacija linija obrade trupa, trbušnih i grudnih organa uz automatsko izuzimanje sumnjivih i zadržanih trupova i organa
  • Kompjutersko upravljanje